Program Bar-Kafe

Ky eshte nje prej sherbimeve qe ofrohet nga Pozitron.Ai ben te mundur printimin e faturave ne bar kafe,rregjistrim te produkteve,bilanci i te ardhurave nga keto shitje te klientet,llogaritje e ketyre te ardhurave per secilin kamarier,xhirot ditore,xhiro ne baze te periudhave te caktuara kohore,datave.

Ky program eshte krijuar nga Pozitron dhe ka nje kosto prej 80 euro ! Stafi i Pozitron ben te mundur instalimin e programit te klienti,vendosjen e produkte aktuale qe klienti ka ne bar kafe.